Nanocompozite pentru remedierea mediului
  Proiect experimental demonstrativ PED
  nr. contract Mbr.467 PED / 2020

   

  Numarul ridicat al zonelor contaminate din intreaga lume reprezinta un motiv de ingrijorare. Prezenta arsenicului in panza freatica/apa potabila in concentratii ce depasesc limita maxima admisa (0.01mg L-1) reprezinta o problema globala si un pericol ridicat pentru sanatate.
   
   

  Obiectivul proiectului

   

  Proiectul se axează pe dezvoltarea de noi nanoparticule de oxid de fier acoperite cu bromură de cetiltrimetilamoniu (FexOy-CTAB) pentru îndepărtarea arsenicului din ape contaminate. Un alt obiectiv al acestui proiect este de a evalua toxicitatea apei contaminate cu arsenic folosind studii in vivo. În acest context, primul obiectiv al acestui proiect va fi sinteza pulberilor FexOy -CTAB printr-o metodă de coprecipiere adaptată. În al doilea rând, caracterizarea fizico-chimică a pulberilor FexOy -CTAB va fi realizată utilizând tehnici adecvate, cum ar fi difracția de raze X (DRX), microscopia electronică de baleiaj (MEB), spectroscopia în infraroșu (FTIR) și spectroscopia Raman. Porozitatea materialului va fi, de asemenea, evaluată folosind metoda BET. Un alt obiectiv important al acestui proiect va fi evaluarea toxicității arsenicului prin utilizarea experimentelor in vivo. În acest scop, se vor efectua studii de laborator in vivo privind toxicitatea arsenicului asupra organelor vitale ale șobolanilor. Studiile in vivo vor fi efectuate, de asemenea, pe șobolani expuși la apă decontaminată. Unui grup de șobolani li se va administra apă contaminată cu arsenic decontaminată anterior folosind nanoparticule de FexOy -CTAB.

   
   

  Titlul proiectului:

  Nanocompozite pentru remedierea mediului - proiect experimental demonstrativ PED nr. contract 467 PED / 2020

  ACRONIM: FEBIOREMOVE